Huisregels Get Loose Festival

 

Zodra men Get Loose betreedt, aanvaard men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers, hulpdiensten en beveiliging van Get Loose, gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

 

Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gebonden.

 

-        Toegang tot het Get Loose Festival is voorbehouden voor personen met een geldige toegangskaart en op vertoon van legitimatie

 

-       Toegang vanaf 18 jaar

o   Toegang tot het Get Loose Festival is toegestaan vanaf 18 jaar. Om het festivalterrein te betreden wordt er om een geldig legitimatiebewijs gevraagd. Zonder legitimatiebewijs kan de toegang worden geweigerd.

 

-       Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het festivalterrein:

-        (huis)dieren

-        Eet- & drinkwaren

-        Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, (zak)messen.

-       Blik- & glaswerk

-       Licht- en geluidsinstallaties

-       Fakkels en/of vuurwerk

-       Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk

-       professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks

-       Drugs

-       Paraplu’s

- Lachgasballonnen en/of patronen

Deze opsomming is niet limitatief. Indien de organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en haar bezoeker, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp te weigeren. De bezoeker kan vrijwillig afstand doen, of zal de toegang tot het terrein ontzegd worden.

 

-       Het uitdragen van (geloof, club of politieke)overtuigingen, het houden van demonstraties of voetbalclubuitingen op het festivalterrein is niet toegestaan.

 

-       Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.

-       De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.